Kaip Apskaičiuoti Apskritimo Ilgį?

Apskritimas geometrijoje yra dvimatė figūra, kurią sudaro aibė taškų, vienodai nutolusių nuo jo centro. Apskritimo ilgis (dar kitaip gali būti vadinamas apskritimo perimetru) yra atstumas aplink visą apskritimą. Apskritimo ilgį galima apskaičiuoti naudojant keletą formulių:

  • C = πd, kai žinomas apskritimo skersmens ilgis;
  • C = 2πr, kai žinomas apskritimo spindulio ilgis.

Taigi, turėdami šias formules ir žinodami kai kuriuos ilgius, pabandykime apskaičiuoti apskritimo ilgį.

Pirmas būdas – apskritimo ilgio skaičiavimas naudojant apskritimo skersmens ilgį:

Jei žinote apskritimo skersmens ilgį ir norite apskaičiuoti apskritimo ilgį, tai galite padaryti naudodami tokią formulę: C = πd. Tai reiškia, kad apskritimo skersmens ilgį reikia padauginti iš π reikšmės.

Šioje formulėje C yra apskritimo ilgis, d – apskritimo skersmens ilgis, o π – pastovus dydis, kurio reikšmė yra 3,14.

Pavyzdys: turime apskritimą, kurio skersmuo yra lygus 16 cm. Tai žinodami galime apskaičiuoti apskritimo ilgį. Taigi, C = π*d = π * 16 = 3,14 * 16 = 50,24 cm. Arba galime užrašyti šitaip, jei užduotis nereikalauja kitaip: C = πd = 16π cm. Mūsų pavyzdyje apskritimo ilgis yra lygus 50,24 cm.

Įsidėmėtina:

  • Apskritimo skersmuo yra apskritimo styga, kuri eina per apskritimo centrą nuo vieno krašto iki kito.
  • Apskritimo skersmuo yra lygus apskritimo spinduliui padaugintam iš dviejų.

Antras būdas – apskritimo ilgio skaičiavimas naudojant apskritimo spindulio ilgį:

Jei žinote apskritimo spindulio ilgį ir norite apskaičiuoti apskritimo ilgį, tai galite padaryti naudodami tokią formulę: C = 2πr. Tai reiškia, kad apskritimo spindulio ilgį reikia padauginti iš 2 ir padauginti iš π reikšmės.

Šioje formulėje C yra apskritimo ilgis, r – tai apskritimo spindulys, o π – pastovus dydis, kurio reikšmė yra 3,14.

Pavyzdys: turime apskritimą, kurio spindulys yra lygus 8 cm. Tai žinodami galime apskaičiuoti apskritimo ilgį. Taigi, C = 2πr = 2 * 8 * π = 16 * 3,14 = 50,24 cm. Arba galime užrašyti šitaip, jei užduotis nereikalauja kitaip: C = 2πr = 16π cm. Mūsų pavyzdyje apskritimo ilgis yra lygus 50,24 cm.

Įsidėmėtina:

  • Apskritimo spindulys yra atstumas nuo bet kurio apskritimo krašto taško iki apskritimo centro.
  • Apskritimo spindulys yra lygus pusei apskritimo skersmens ilgio.