Kaip Apskaičiuoti Kubus?

Kubai – tai yra bet kokio trimačio objekto tūrio matas. Tūris yra visa objekto užimama erdvė, kuri yra matuojama kubiniais vienetais. Jie sutrumpintai yra rašomi, pvz., dm³, cm³, m³ ir pan., priklausomai nuo žinomų to objekto matmenų. Norint apskaičiuoti bet kokio trimačio objekto tūrį, mes turime naudoti tam tikras matematines formules.

Tūrio apskaičiavimo formulės:

1. Kubo tūrio skaičiavimas:

Kubas – tai yra trimatė geometrinė figūra, kurią sudaro šeši vienodi kvadratai, kurių visos kraštinės yra vienodo ilgio. Kubo pavyzdžiai gali būti dėžė, kambarys, namas ir pan. Kubo tūris yra apibrėžiamas kaip bendras kubinių vienetų skaičius, kurį užima kubas. Norint apskaičiuoti kubo tūrį, reikia naudoti tokią formulę:

  • V = a³, kur a – tai kubo kraštinių (ilgis, plotis ir aukštis) ilgis. Kadangi kubo visos kraštinės yra lygios, tai ir ilgis, plotis bei aukštis turi vienodas reikšmes.

2. Stačiakampio tūrio skaičiavimas:

Stačiakampis – tai yra trimatė geometrinė figūra, kurią sudaro šeši stačiakampiai, kurių kiekvienas yra vienodas su priešais esančiu stačiakampiu. Toks stačiakampis matematikoje dar yra vadinamas stačiakampiu gretasieniu. Stačiakampio gretasienio pavyzdžiai yra dėžė, kambarys, namas, kompiuteris, spinta ir pan. Stačiakampio gretasienio tūris yra apibrėžiamas kaip bendras kubinių vienetų skaičius, kurį užima stačiakampis gretasienis. Norint apskaičiuoti stačiakampio gretasienio tūrį, reikia naudoti tokią formulę:

  • V = abc, kur a – ilgis, b – plotis, c – aukštis.

3. Ritinio tūrio skaičiavimas:

Ritinys – tai yra trimatė geometrinė figūra, kurią sudaro cilindrinis paviršius, apribotas dviem lygiagrečiomis plokštumomis – apskritimais. Ritinys matematikoje dar yra vadinamas cilindru. Cilindro pavyzdžiai yra statinė, popierinių rankšluosčių rulonas, šieno rulonas ir pan. Cilindro tūris yra apibrėžiamas kaip bendras kubinių vienetų skaičius, kurį užima cilindras. Norint apskaičiuoti ritinio tūrį, reikia naudoti tokią formulę:

  • V = πr²h, kur r – apskritimo spindulys (pusė skersmens), h – ritinio aukštis, o π – pastovus dydis, lygus 3,14.

Medienos kubų skaičiavimas:

Medienos kubatūra paprastai skaičiuojama pagal užimamą medienos plotą. Tai yra pats paprasčiausias ir lengviausias medienos tūrio kubais skaičiavimo metodas. Šis matavimo metodas yra paremtas stačiakampiu, kuris dažniausiai lygiagretinamas su malkine, kurioje mediena yra laikoma, daržine, sandėliu ir pan. Taigi, norėdami apskaičiuoti, kiek medienos jums reikia, turite apskaičiuoti savo malkinės tūrį. Kadangi mediena negali užpildyti viso malkinės ploto, statyboje yra priimta taikyti tuštumos koeficientą, kuris yra lygus 0,8. Paprasčiau tariant – tuštumos koeficientas yra 20 % erdvės, kuri yra tuštuma ir už kurią nereikia mokėti.

Taigi, norint  apskaičiuoti malkų kiekį kubiniais metrais, jums reikia:

  • Išmatuoti patalpos ilgį, aukštį ir plotį.
  • Tada naudojant stačiakampio gretasienio tūrio apskaičiavimo formulę V = abc, gautus dydžius reikia tarpusavyje sudauginti.
  • Vėliau gautą rezultatą reikia padauginti iš tuštumos koeficiento, kuris yra lygus 0,8.
  • Gautas skaičius yra medienos tūris kubais.